KAMPREGELEMENT
Stichting Scouting Buitencentrum Beundersveld

Kampreglement

1.    Kamperende groepen beschikken tijdens het kamp over voldoende capabele leiding.

2.    Om het autoverkeer op het terrein te beperken is het per groep toegestaan 1 auto bij de tent te parkeren voor calamiteiten. Die auto mag dan ook alleen in noodgevallen op/van het terrein rijden. Alle andere vervoermiddelen - behalve fietsen - kunnen op de parkeerplaats of aan de Torendijk geparkeerd worden.

3.    Houtvuren zijn toegestaan als tafelvuur, in de kampvuurkuil en in tonnen die verkrijgbaar zijn bij de beheerder. Tijdens droge periodes kan echter i.o.m. de gemeentelijke brandweer een stookverbod worden ingesteld.

4.    Het kampeerterrein is omringd door natuurgebied. Het gebruik van geluidsinstallaties is daarom niet toegestaan.

5.    Het ook niet toegestaan de heide te betreden en kuilen te graven.

6.    Hakken in bomen wordt beschouwd als een grove vernieling en leidt tot verwijdering van het terrein.

7.    Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

8.    Het speelveld dient vrij te blijven van tenten en kampeermiddelen.

9.    Caravans zijn niet toegestaan, tenzij vooraf met de beheerder overlegd.

10.    Vuilnis kunt u in de container bij de ingang van het terrein deponeren. Na afloop van het kamp levert u het door u gebruikte terrein schoon op.

11.    Bij ernstige misdragingen kan de beheerder besluiten u de toegang tot het terrein te ontzeggen. Hierbij worden geen gelden terugbetaald.

12.    Kijk voor het enige geldende reglement op het informatiebord op het terrein.

13.    In overleg met de beheerder kan van dit reglement afgeweken worden. Aanwijzingen van beheerder dienen altijd opgevolgd te worden.